• Implikasjoner ved verdsettelse av forsikringsselskaper 

      Moholdt, Aleksander; Wold-Hansen, Øyvind (Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven gir en presentasjon i verdsettelse knyttet til forsikringsselskaper med fokus i Norge. Formålet med oppgaven er å gi en oversikt over implikasjoner ved slik verdsettelse sammenlignet med tradisjonelle ...