• Verdivurdering av fast eiendom 

      Møller, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Verdivurdering av fast eiendom synes historisk sett å ha vært en form for hybrid mellom tradisjonell kontantstrømanalyse og multiplikatoranalyse der man ikke har forsøkt predikere fremtidig utvikling i markedsleien og der ...