• Eksperimentering for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon 

   Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   I møte med forventninger om økt bærekraft, rask teknologiutvikling og endrede kundepreferanser utfordres eksisterende forretningsmodeller stadig raskere. Samtidig er disse trendene drivere for nye forretningsmodeller. I ...
  • Enterprise Risk Management : utfordringer med ERM-designen? 

   Kaarbøe, Katarina; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Andvik, Christian Eide; Meidell, Anita (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I de siste tiårene har selskaper viet mer oppmerksomhet til å styre risiko. COSO har utviklet et rammeverk som de kaller Enterprise risk management (ERM). I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med ERM-design og ...
  • Experimenting with sustainable business models in fast moving consumer goods 

   Bashir, Hussnain; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The transition to more sustainable business requires comprehensive transformations of business models, and such innovation can benefit from business experimentation for sustainability (BES). In this paper, we investigate ...
  • Not your problem? Exploring the relationship between problem formulation and social responsibility 

   Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This article explores the relationship between organizational problem formulation and social responsibility. The purpose of the article is to illuminate how organizational problem formulations (1) determine the manner ...