• Mellom politikk og marked om styringsutfordringer i statlige helseforetak 

      Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2008)
      Denne artikkelen diskuterer noen av utfordringene når det gjelder økonomistyring i helseforetakene. Vi vil spesielt se på de utfordringene innføring av regnskapsprinsippet har skapt. Videre viser vi at myke budsjettbetingelser ...