• Bør den indirekte pressestøtten gis som momsfritak eller skattefradrag? : 

      Kind, Hans Jarle; Møen, Jarle (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Papiraviser er fritatt for moms. Dette representerer en indirekte subsidie i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner per år. Skattefradrag for redaksjonelle kostnader har vært foreslått som et supplerende virkemiddel i en ...