• En komparativ landstudie av reguleringssystemer i meierisektoren 

      Almeland, Elisabeth (Rapport, Research report, 2000-12)
      Rapporten er en del av prosjektet "Markeds- og produksjonsregulering i jordbrukssektoren" under forskningsprogrammet "Levekår, utvikling og omstilling i landbruket" i regi av Norges forskningsråd. Bakgrunnen var å se nærmere ...