• Regionale virkninger av kulturhusprosjektet innOvata i Volda 

      Andersen, Christian; Rusten, Grete; Stensheim, Ingvill (Rapport, Research report, 2006-10)
      Denne rapporten er dokumentasjonen av SNF-prosjekt 3340 om regionale virkninger av det planlagte kultursenteret innOvata i Volda. Prosjektet ble gjennomført august til oktober 2006.