• Økonomisk analyse av behandling av MS-pasienter med Tysabri® i Norge 

      Svendsen, Bjørn; Aarseth, Jan Harald; Nyland, Harald Inge; Myhr, Kjell-Morten (Rapport, Research report, 2007-05)
      Økonomien i behandling av personer med multippel sklerose med Tysabri® er analysert. Hovedkonklusjonen er at behandling med Tysabri® mest sannsynlig vil gi reduserte kostnader for samfunnet og økte helsegevinster for ...