Show simple item record

dc.contributor.authorKlovland, Jan Tore
dc.contributor.authorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorThøgersen, Øystein
dc.date.accessioned2006-06-23T10:12:18Z
dc.date.available2006-06-23T10:12:18Z
dc.date.issued2003-10
dc.identifier.isbn82-491-0299-1 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164509
dc.description.abstractRegjeringens presentasjon av forslaget til statsbudsjett for 2004 og dens drøfting av norsk økonomi og økonomisk politikk i det tilhørende nasjonalbudsjettet (Stortingsmelding nr. 1, 2003-2004) danner utgangspunktet for de foreliggende vurderinger av norsk økonomisk politikk. Ettersom fremleggelsen av budsjettet skjer på et bakteppe av tilnærmet ingen vekst i fastlandsøkonomien i de siste kvartalene og fortsatt tendenser til stigende arbeidsledighet, er det ikke overraskende at den økonomiske debatten fokuserer på konjunkturproblematikk og hvordan ulike tiltak influerer på ledighetsutvikling. En slik "bias" mot mer kortsiktige problemstillinger snarere enn mot mer langsiktig struktur- og tilbudssidepolitikk er også velkjent fra tidligere års budsjettdiskusjoner, jfr. vektlegging av spørsmål som "hvordan påvirker budsjettet renten?" og "hvem er årets budsjettvinnere og tapere?". Denne rapporten argumenterer for at god budsjett- og konjunkturpolitikk må utformes i lys av de langsiktige og strukturelle utfordringer norsk økonomi står overfor. God politikkutforming må ta utgangspunkt i erkjennelsen av at "det ikke er noen gratis lunsj" i den forstand at tiltak som kan virke svært attraktive på kort sikt, har sin betydelige pris i tapt verdiskapning og velferd på noe lengre sikt.en
dc.format.extent523941 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2003:41en
dc.titleSynspunkter på den økonomiske politikken i lys av statsbudsjettet for 2004en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record