Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Hans Jørgen
dc.date.accessioned2006-06-28T12:12:08Z
dc.date.available2006-06-28T12:12:08Z
dc.date.issued2001-12
dc.identifier.isbn8249101831
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164573
dc.description.abstractHensikten med rapporten er at den skal være et bidrag for teoriutvikling og gi økt innsikt om team som læringsarena. Rapporten identifiserer sentrale læringsmekanismer som er virksomme i team og hvordan effektive læringsmiljøer kan organiseres for å iverksette og utnytte slike mekanismer. Tilnærmingen som er benyttet har vært å velge ett sett av varierte case i form av seks faktiske og operative team i organisasjoner. Metoden som er valgt for å studere disse teamene er kvalitative metoder med vekt på dybde intervjuer i flere omganger av team medlemmer. Dataene fra disse intervjuene er analysert innenfor hvert enkelt case og på tvers av case og diskutert i relasjon til eksisterende litteratur som kan belyse relevante sider ved problemstillingen. Utfordringen har vært å forstå hvordan kontekst i form av dimensjoner og egenskaper ved team og omgivelsene skaper muligheter for læring, hvordan læringsatferd utspilles og i hvilken grad dette bidrar til økt kapasitet for effektive handlingsstrategier. Gjennom en vekselsvirkning mellom det empiriske materialet og en teoretisk referanseramme ble tre sentrale hovedkategorier utviklet for å diskutere læring i team; Integreringsmekanismer, interaksjons- og læringsatferd. Sentrale læringsmekanismer som ble identifisert er; læring gjennom spesialisering, læring gjennom arbeids- og kompetansedeling, læring gjennom felles problemløsning og utfordringer, læring gjennom evalueringsprosesser og tilbakemeldinger, og læring gjennom informasjons- og kompetanseoverføring med omgivelsene.en
dc.format.extent582922 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2001:56en
dc.titleLæringsmekanismer i team og team som læringsarenaen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record