Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Stig-Erik
dc.contributor.authorAarset, Bernt
dc.date.accessioned2006-06-28T07:31:35Z
dc.date.available2006-06-28T07:31:35Z
dc.date.issued2002-09
dc.identifier.isbn82-491-0228-2 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164585
dc.description.abstractDenne rapporten tar for seg samarbeid og innovasjonsaktivitet i havbruk- og sjømatsektoren på Vestlandet. Havbruk- og sjømatsektoren inkluderer virksomheter som driver med havbruk og oppdrett (både laks/ørret og nye arter), foredlingsvirksomheter (fiskeindustri), eksportører av sjømat og leverandører av varer og tjenester til havbruk- og sjømatbasert virksomhet. I tillegg til disse næringsaktørene eller bedriftene inkluderer havbruk- og sjømatsektoren kunnskapsaktører eller kunnskapsinstitusjoner, dvs relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner, konsulentvirksomheter, nettverksorganisasjoner og det offentlige forvaltningsapparatet. I analysen av samarbeidsrelasjoner kartlegges samarbeidet mellom ulike bedrifter, mellom bedrifter og kunnskapsinstitusjoner og mellom ulike kunnskapsinstitusjoner. Videre analyseres hvilke typer samarbeid det dreier seg om, hvor aktørene har sine samarbeidspartnere, hvilke gevinster det er ved samarbeid og i hvilke grad aktørene ønsker mer samarbeid. I analysen av innovasjonsaktivitet avdekkes omfanget av produktinnovasjoner og prosessinnovasjoner blant bedriftene. Deretter drøftes innovasjonskostnader og hvor bedriftene henter innovasjonsimpulser. Videre gis det en nærmere analyse av relasjonene mellom næringsaktører og kunnskapsaktører, blant annet kjøp av FoU-tjenester og forekomsten av utviklings- og innovasjonssamarbeid. I tillegg drøftes hvilke ny kompetanse som behøves for å styrke innovasjonsaktiviteten og hvilke hindringer det er for samarbeid og innovativ virksomhet i havbruk- og sjømatsektoren. Avslutningsvis drøfter rapporten aktuelle tiltak for å styrke utviklings- og fornyelsesarbeidet i havbruk- og sjømatsektoren på Vestlandet. Datagrunnlaget for analysen er en survey blant nærings- og kunnskapsaktørene. Svar fra 303 virksomheter/organisasjoner inngår i analysen. I tillegg er det gjennomført mer inngående intervjuer med 72 av disse virksomhetene/organisasjonene.en
dc.format.extent1024158 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2002:38en
dc.titleSamarbeid og innovasjoner i havbruk- og sjømatsektoren på Vestlandeten
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record