Show simple item record

dc.contributor.authorKlovland, Jan Tore
dc.contributor.authorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorThøgersen, Øystein
dc.date.accessioned2006-06-28T07:29:35Z
dc.date.available2006-06-28T07:29:35Z
dc.date.issued2002-10
dc.identifier.isbn82-491-0232-0 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164595
dc.description.abstractFremleggelsen av forslaget til statsbudsjett for 2003 og regjeringens drøfting av norsk økonomi og økonomisk politikk i det tilhørende nasjonalbudsjettet (Stortingsmelding nr. 1, 2002-2003) utgjør en god anledning til å presentere synspunkter på norsk økonomisk politikk. Perspektivet i denne rapporten er likevel bredere og kanskje mer strukturelt orientert enn det som følger av selve budsjettdokumentene. Mens budsjettdebatten ofte kulminerer i opphetet debatt om relativt små justeringer av ulike budsjettposter, blir viktige strukturpolitiske problemstillinger skjøvet i bakgrunnen. Årets budsjettdiskusjon så langt illustrerer dette. Et betydelig fokus rettes mot hvorvidt budsjettforslaget vil bidra til noe lavere rente og dermed en svakere kronekurs enn det vi har observert de siste månedene. Dette oppstår selv om renteresponsen av budsjettforslaget (sett i forhold til det som er diskontert inn i markedsforventninger og sentralbankens prognoser) ventelig er temmelig begrenset og virkningen på kronekursen høyst usikker. Til sammenligning rettes mindre oppmerksomhet mot forhold av mye større betydning for vekstpotensialet i norsk økonomi slik som produktivitetsutvikling og skatte- og overføringssystemets effektivitetsvirkninger.en
dc.format.extent789501 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2002:42en
dc.titleSynspunkter på den økonomiske politikken i lys av nasjonalbudsjettet for 2003en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record