Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJakobsen, Stig-Erik
dc.contributor.authorKvitastein, Olav Andreas
dc.date.accessioned2006-06-28T07:37:26Z
dc.date.available2006-06-28T07:37:26Z
dc.date.issued2002-09
dc.identifier.isbn82-491-0226-6 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164601
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler måleindikatorer og målemetoder for vurdering eller evaluering av omstillingsvirkemiddelet. Dette virkemiddelet brukes i kommuner og regioner som står ovenfor særskilte omstillingsoppgaver. I rapporten gis det først en generell drøfting av evalueringsteori og evalueringsmetodikk. Deretter diskuteres prinsipper for et evaluerings- eller vurderingsopplegg for omstillingsprogrammer. For å gjennomføre relativt hyppige vurderinger av de igangsatte omstillingsprogrammene er "monitoring" den varianten av formativ evaluering som er mest hensiktsmessig. Slik monitoring, eller programstatusvurdering, skal bidra til en kvalitetssikring av det arbeidet som gjøres i de ulike programmene og skal støtte oppunder igangsatte program gjennom konstruktive innspill. I rapporten skisserer det både prosessindikatorer og effektindikatorer som kan anvendes i monitoringen. Prosessindikatorer dreier seg om å vurdere selve gjennomføringen av omstillingsprogrammet, blant annet omstillingsprogrammets etablering, profil, prosjektportefølje og organisering. For programmet som er kommet et stykke ut i programperioden vil det også være aktuelt å avdekke noen foreløpige effekter. Her skilles det mellom effektindiktatorer knyttet til virkemiddelets underveismål og effektindikatorer knyttet til virkemiddelets resultatmål. Avslutningsvis i rapporten presenteres et konkret opplegg for vurdering av pågående omstillingsprogrammer.en
dc.format.extent375950 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2002:36en
dc.titleMåleindikatorer og målemetoder for omstillingsarbeideten
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel