Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorQvale, Jon Helgeland
dc.date.accessioned2006-06-29T07:23:15Z
dc.date.available2006-06-29T07:23:15Z
dc.date.issued2001-12
dc.identifier.isbn82-491-0182-0 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164605
dc.description.abstractRapporten analyserer markedsstrukturer for skjell i det europeiske markedet, og består av 6 avsnitt. I rapportens innledende del avgrenses først problemstillinger, deretter følger et kapittel som beskriver aspekter vedrørende biologi, produksjon, og marked for blåskjell, østers og kamskjell i europeisk sammenheng. Neste del utvikler og binder sammen markedsintegrasjon og produktaggregeringsteori, som er grunnlaget for den empiriske analysen. Denne teorien med hypoteser og empiriske tester, operasjonaliseres matematisk i kapittel 4. I den praktiske delen finner jeg at Frankrike er det dominerende konsummarkedet for skjell. I tillegg viser analysene at Nederland og Danmark er viktige produsentland for henholdsvis levende og frosne blåskjell. For østers er Frankrike det dominerende konsum og produsentlandet. For levende kamskjell og frosne Coquilles St.Jaques ser Frankrike ut til å være det største konsummarkedet og Storbritannia en viktig produsent. For samlekategorien av frosne kamskjell er det flere betydelige produsentland verden over. Avslutningsvis ser det generelt ut til at frosne og levende skjell på tvers av skjelltypene ikke følger samme pristrender over tid.en
dc.format.extent1841107 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNF/Senter for fiskeriøkonomien
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2001:55en
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries74en
dc.titleEn økonometrisk analyse av det europeiske markedet for blåskjell, østers og kamskjell = An econometric study of the European market of mussels, oysters an scallopsen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel