Show simple item record

dc.contributor.authorFarstad, Eivind
dc.contributor.authorSkalpe, Ole
dc.contributor.authorTroye, Sigurd V.
dc.date.accessioned2006-06-29T09:36:54Z
dc.date.available2006-06-29T09:36:54Z
dc.date.issued2001-12
dc.identifier.isbn82-491-0177-4 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164615
dc.description.abstractFellesgoder har den egenskap at bruken og nytten av godet ikke kan gjøres eksklusiv for den eller de som investerer i eller betaler for at godet skal være tilgjengelig eller bli vedlikeholdt. Alt fra benker, turistinformasjon og åpne konserter til parker og stier kan gi fordeler for turister og næringsutøvere uavhengig av hva den enkelte er villig til å betale. Dette gjør at det alltid vil være en fare for at det underinvesteres i slike goder. Det er flere grunner til at fellesgoder i reiselivssammenheng er særdeles viktige sammenlignet med mange andre samfunnsområder og næringer. Formålet med denne rapporten er å foreslå en ordning for finansiering av fellesgoder i reiselivet. Midlene som ordningen skal generere skal ikke være til fordel for stats- eller kommunekassen og skal fullt og helt disponeres av reiselivsnæringen. De skal kun anvendes til utvikling og vedlikehold av fellesgoder i reiseliv for å sikre et mer konkurransedyktig reiselivsprodukt. Ordningen som foreslås er en form for organisert spleiselag eller kronerulling for å få løst en del oppgaver som ingen enkeltnæring eller bedrift er villige til å påta seg. Bidragene skal gi grunnlag for investeringer til fremtidig inntektservervelse for bedriftene og til fordel for den reisende (bedre produkt). Ordningen som foreslås er frivillig i den forstand at det er opp til den enkelte kommune om den vil delta i ordningen. Dette skiller ordningen fra en tradisjonell skatt. Når en destinasjon velger å bruke ordningen, er imidlertid reiselivsnæringene pliktige til å delta.en
dc.format.extent150146 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2001:53en
dc.titleFinansieringssystem for dekning av fellesgoder i reiseliveten
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record