Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Christian
dc.contributor.authorSingh, Balbir
dc.contributor.authorStorebø, Inger Øydis
dc.date.accessioned2006-07-05T11:35:35Z
dc.date.available2006-07-05T11:35:35Z
dc.date.issued2001-06
dc.identifier.isbn82-491-045-6 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164641
dc.description.abstractI denne rapporten ser vi nærmare på kva faktorar som skal leggjast vekt på ved utarbeiding av effektivitetsfaktoren. Ei teoretisk utleiing viser at inntektsvekst i regulert sektor skal avgrense seg til prisveksten i økonomien korrigert for ein faktor-X som er samansett av fire komponentar; ein produktivitetskomponent som skal fange opp skilnader i produktivitetsendringar i regulert sektor og resten av økonomien; ein priskomponent som skal fange opp skilnader i endringar i innsatsfaktorprisar i regulert sektor samanlikna med resten av økonomien; ein komponent som fangar opp skilnader i eksogene kostnader i dei to sektorane; og til slutt aktivitetsnivåkomponenten som fangar opp endring i aktivitetsnivå i sektoren. Produktivitetskomponenten som inngår i justeringa skildrar endring i innsatsfaktorar i forhold til endring i produsert eller levert mengde. Dersom justering av inntektsramma inneheld andre element som er basert på dette, må dei forskjellige elementa sjåast i samanheng med einannan.en
dc.format.extent146506 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonnoen
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2001:24en
dc.titleBruk av effektiviseringsfaktor ved inntektsrammeregulering av nettselskapen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record