Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOsland, Ove
dc.date.accessioned2006-07-05T11:36:48Z
dc.date.available2006-07-05T11:36:48Z
dc.date.issued2001-06
dc.identifier.isbn82-491-0142-1 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164645
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å beskrive det maritime miljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane og å analysere det regionale samspillet mellom bedriftene i næringen. En viktig problemstilling har vært å avklare hvorvidt det maritime miljøet i regionen utgjør en næringsklynge med selvgenererende vekst eller bare er en opphopning av bedrifter. Det maritime miljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane omfatter ca 400 bedrifter. Disse står for nærmere 15.000 sysselsatte (på land) i regionen og over 28.000 når vi inkluderer bemanningen på skip som kontrolleres av rederiene i regionen. Legger vi til sjøfolk bosatt i de to fylkene som seiler for rederier utenfor regionen, finner vi at de maritimt relaterte næringer gir arbeid til nærmere 19.000 personer i regionen. Det maritime miljøet i regionen er bortimot komplett med alle typer næringsaktivitet. En spørreundersøkelse ble gjennomført blant de maritime bedriftene i regionen med sikte på å belyse verdikjedekoplinger og samspill mellom bedriftene i regionen. Undersøkelsen, supplert med opplysninger innhentet gjennom intervjuer med tre sentrale maritime bedrifter i regionen, gir klare indikasjoner på at det regionale maritime miljøet med Bergen i sentrum fungerer som en næringsklynge med betydelig selvgenererende vekst.en
dc.format.extent363963 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2001:22en
dc.titleDet maritime miljøet i vest : omfang, regionale koplinger og samspillseffekteren
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel