Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Stig-Erik
dc.contributor.authorOsland, Ove
dc.date.accessioned2006-07-05T11:38:02Z
dc.date.available2006-07-05T11:38:02Z
dc.date.issued2000-09
dc.identifier.isbn82-491-0073-5 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164649
dc.description.abstractDenne rapporten retter søkelyset mot kinoens plass i bybildet. Historisk har kinovirksomhet i norske byer i stor grad vært lokalisert i byens sentrum, og rapporten analyserer kinoens betydning for bykjernen. For det første drøftes det hvilke effekter kinodrift har for annen næringsvirksomhet i sentrum. Her diskuteres både direkte og indirekte næringsrelaterte ringvirkninger. Direkte ringvirkninger er blant annet knyttet til kinoens kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører og kinoens rolle som entreprenør i det lokale næringsmiljøet. De indirekte ringvirkningene er relatert til i hvilken grad kinoen styrker markedsgrunnlaget for annen næringsvirksomhet i bykjernen ved å trekke folk til sentrum. Videre avdekker rapporten hvilken betydning kinovirksomhet har for kulturfeltet i sentrum. Her analyseres kinoens rolle som formidler av kultur, hvordan kinoen kan bidra til å øke publikums interesse for andre kulturtilbud og hvilke relasjoner kinoen har mot andre kulturaktører i bykjernen. Avslutningsvis drøfter rapporten kinoens plass og funksjon i bykjernen, blant annet hvordan kino og annen kulturaktivitet passer inn i den moderne bystrukturen og på hvilken måte lokalisering av kinovirksomhet kan bidra til å styrke bykjernen. Kino i Bergen brukes som empirisk case i denne analysen. Det viktigste datagrunnlaget er en spørreundersøkelse blant potensielle brukere av kinotilbudet i byen. I tillegg er det gjort intervjuer med nøkkelinformanter både i næringslivet og i kulturlivet. Rapporten er skrevet på oppdrag av Film & Kino ved prosjektet "Fra monopol til konkurranse" i samarbeid med Bergen Kino.en
dc.format.extent1345623 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2000:43en
dc.titleKinoens betydning for bykjernen : en analyse av næringsmessige og kulturelle ringvirkninger av kinodrift i Bergenen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record