Show simple item record

dc.contributor.authorMinsaas, Atle
dc.contributor.authorOmtvedt, Petter C.
dc.contributor.authorSødal, Sigbjørn
dc.contributor.authorWergeland, Tor
dc.date.accessioned2006-07-06T07:11:59Z
dc.date.available2006-07-06T07:11:59Z
dc.date.issued2000-05
dc.identifier.isbn82-491-0052-2 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164661
dc.description.abstractI et samarbeidsprosjekt mellom NTNU/MARINTEK, Handelshøyskolen BI og NHH, har 42 forskere fra disse institusjoner fremlagt rapporten "Fremtidig utvikling for skipsfarten og skipsfartens markeder". Rapporten peker på en rekke forhold i det globale bildet som vil komme til å påvirke skipsfarten og dens markeder i betydelig grad fremover. Det pekes på tre dominante trender: informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (IKT), globalisering av økonomisk virksomhet og miljøpolitikk. Både hver for seg og i kombinasjon vil disse faktorer påvirke skipsfarten både direkte og indirekte. Teknologi IKT vil forandre på det meste. Særlig vil arbeidsprosesser internt i bedriftene endres. Markedene vil bli påvirket ved at e-handel vil bidra til fragmentering av verdenshandelen, og gi nye logistikk-utfordringer. Størst virkning vil man se av såkalte B2B (business to business)-løsninger via Internett. Det betyr at bedrifter velger å åpne opp sine informasjonssystemer og integrere disse med andre bedrifter. Dette kan bety at mange av dagens mellommenn enten helt forsvinner (meglere, agenter) eller at disse må legge om måten å arbeide på. Det kan også tenkes fremveksten av helt nye aktører - de som behersker IKT og overtar kontroll over store nettverk av informasjon. Det kan også gi nye markedsmuligheter for rederier som satser på å beherske denne nettverksrollen. Globalisering Globalisering av virksomhet vil også føre til fragmentering av verdenshandelen. Delproduksjon lokaliseres optimalt og produkter tilpasses lokale kundekrav. Det vil føre til mer interkontinental handel i komponenter og deler og mer regional handel i ferdigvarer. Aktørene blir stadig større og vil stille stadig økende krav til logistikkløsninger, som vil bli globale og komplekse. I flere shipping-segmenter vil det bli nødvendig med tilsvarende konsolidering og dannelse av større enheter, for å være i stand til å svare på endringene på kundesiden. Miljø Miljø blir den største joker i et 20-30 års perspektiv. Dersom de vitenskapelige bevis for at menneskeskapte CO2-utslipp gir opphav til en merkbar drivhuseffekt, må man forvente at verdens politikere etter hvert tar i bruk sterke virkemidler i miljøpolitikken, herunder miljøbeskatning. Dette vil gi kraftige reduksjoner i skipsfartens tradisjonelle markeder som tank og tørrlast. Uansett om dette kommer eller ikke, vil miljø bety mye for skipsfart, da skipsfartens kunder blir stadig mer miljøbevisste og vil forlange at også underleverandører dokumenterer sin grønne profil. En hovedkonklusjon står klar: Uten satsing på FoU og tilførsel av ny og relevant kunnskap, vil ikke skipsfarten greie seg i det globale fremtidsbildet.en
dc.format.extent471677 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2000:24en
dc.titleFremtidig utvikling i skipsfarten og skipsfartens markederen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record