Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Christian
dc.contributor.authorBrekke, Kurt Richard
dc.contributor.authorEldegard, Tom
dc.contributor.authorNaz, Ghazala
dc.contributor.authorSunnevåg, Kjell J.
dc.date.accessioned2006-06-22T08:50:35Z
dc.date.available2006-06-22T08:50:35Z
dc.date.issued2004-07
dc.identifier.isbn82-491-0329-7 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164727
dc.description.abstractTemaet for denne rapporten er betydningen av apotekenes virksomhet. Siktemålet har vært å diskutere betydningen av apotekene for samfunnet ut over det å være distribusjonsledd for legemidler. Ut fra et organisatorisk perspektiv systematiseres aktivitetene under begrepene logistikk, administrasjon og kunderelaterte og faglige oppgaver. Ut fra et faglig metodisk perspektiv diskuteres tidsbruken i norske apotek med utgangspunkt i denne inndelingen. Heretter trekkes det frem perspektiver fra norsk og internasjonal litteratur som retter seg mot verdsetting av de ulike farmasøytiske aktiviteter. Det knytter seg en rekke problemer til å overføre resultater fra utenlandske studier til andre land og det stiller store krav til omfanget av analyser for at de skal gi grunnlag for ekstrapolering av resultatene. Gjennomgangen av aktivitetene i apoteksektoren og litteraturen om farmasøytisk virksomhet gir allikevel et visst grunnlag for å anbefale at videre utvikling av apoteksektoren bevarer fokus på å utnytte den farmasøytiske kompetansen med hensyn til kontroll av medisinforeskrivning, oppfølgning av spesielle grupper medisinbrukere og samarbeid og koordinering mellom forskjellige deler av helsesektoren. Nye tekniske muligheter med hensyn til internettbruk og bruk av elektroniske resepter har vært diskutert i litteraturen om farmasøytisk virksomhet. Det argumenteres i rapporten for at ny teknikk ikke i seg selv har negative effekter i forhold til apotekenes virksomhet så lenge krav om farmasøytisk kompetanse og vurdering av hver enkelt kunde fortsatt blir lagt til grunn for apotekvirksomheten.en
dc.format.extent451602 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2004:17en
dc.titleØkonomisk verdsetting av apotektjenesteren
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record