Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNess, Håvard
dc.contributor.authorHaugland, Sven Arne
dc.date.accessioned2006-07-05T07:31:32Z
dc.date.available2006-07-05T07:31:32Z
dc.date.issued2001-10
dc.identifier.isbn82-491-0162-6 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164739
dc.description.abstractDagligvarehandelen i Norge har i løpet av de siste ti til femten årene gjennomgått store endringer. Fra en situasjon med mange små og uavhengige aktører er dagens bilde kjennetegnet av kjeder og større systemer basert på vertikal integrasjon eller nære samarbeidsrelasjoner. Kjedene har overtatt roller og aktiviteter som tidligere ble utført av andre aktører. Denne rapporten retter oppmerksomhet mot de sentrale strukturelle endringene som har funnet sted, og sammenligner utviklingen i Norge med utviklingen i Storbritannia og Sveits. Sammenlignet med både Storbritannia og Sveits synes Norge å være i en særstilling når det gjelder dagligvarekjedenes dominerende stilling. I Norge kontrolleres butikknettet av fire store aktører. Både i Storbritannia og spesielt i Sveits er det langt flere aktører på detaljistleddet. Dagligvarehandelen i Norge er også kjennetegnet av manglende vertikal koordinering og samarbeidsorientering gjennom hele distribusjonskanalen. En konsekvens av dette er at det verdiskapingspotensialet som følger av mer samarbeidsorienterte strategier i liten grad er utnyttet.en
dc.format.extent450076 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2001:39en
dc.titleVerdikjedeorganisering og kjedemakt i norsk dagligvarehandelen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel