Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEriksen, Birgitte Engen
dc.date.accessioned2006-08-09T10:43:46Z
dc.date.available2006-08-09T10:43:46Z
dc.date.issued2000-11
dc.identifier.isbn82-491-0087-5 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164767
dc.description.abstractOppgaven er en del av prosjektet: ”Oppdatering og videreutvikling av JORDMOD”. Prosjektet hører inn under NFR-programmet "Levekår, utvikling og omstilling i landbruket". JORDMOD er en langsiktig likevektsmodell for den norske jordbrukssektoren med en produksjonsstruktur som er basert på prosesser med faste koeffisienter, noe som innebærer at det ikke er mulig å substituere mellom innsatsfaktorer. Min oppgave tar sikte på å reformulere modellen slik at faktorsubstitusjon blir mulig. Fokus rettes mot mulighetene for substitusjon mellom fôrmidlene grovfôr og kraftfôr i norsk melkeproduksjon. Ut fra eksisterende litteratur finner jeg støtte for at substitusjonselastisiteten kan ta høye verdier i et intervall begrenset av biologiske faktorer. Med dette som utgangspunkt modellerer jeg så produksjonsteknologien til et melkebruk på Vestlandet ved hjelp av flernivå CES-funksjoner. Til dette arbeidet benyttes et program for generell likevektsmodellering, MPSGE. Innføring av en avgift på kraftfôr danner utgangspunktet for analysen. Hensikten er å studere endringen i gårdbrukerens etterspørsel etter fôrmidlene som følge av avgiften og ved ulike verdier på substitusjonselastisiteten. Resultatene viser seg som større etterspørsel etter grovfôr på bekostning av kraftfôr, og effektene forsterkes ved høyere substitusjonselastisitet.en
dc.format.extent461364 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2000:56en
dc.titleGrovfôr eller kraftfôr? : kartlegging av substitusjonsmulighetene ved fôring av melkekyr i Norgeen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel