Show simple item record

dc.contributor.authorFarstad, Eivind
dc.date.accessioned2006-08-08T07:01:21Z
dc.date.available2006-08-08T07:01:21Z
dc.date.issued2001-03
dc.identifier.isbn82-491-0121-9 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164809
dc.description.abstractDenne rapporten omfatter resultatene fra en markedsundersøkelse av serveringsnæringen i Norge utført vinteren 2000. Tema for undersøkelsen har vært å undersøke markedssituasjonen for tre utvalgte ”nye” oppdrettsarter, kveite, blåskjell og røye i flere potensielle profesjonelle målmarkeder. Undersøkelsen er konsentrert om kjennskap, kunnskap og holdninger til de tre aktuelle artene som oppdrettsprodukt, brukssituasjoner, bruksmåter og brukskvantum for artene, holdninger til pris, kvalitet og betydningen av norsk opphav på produktene, samt forhold rundt innkjøp og leveranser. Prosjektet er initiert og finansiert av Eksportutvalget for fisk (EFF). SNF har stått for den forskningsfaglige delen av gjennomføringen av prosjektet. Undersøkelsen som er rapportert her bestod av en serie på 70 telefonintervjuer jevnt fordelt på Norges fem største byer. Hensikten med undersøkelsen har vært å hjelpe oppdragsgiver og oppdrettsnæringen generelt med å øke kunnskapen om markedets oppfatninger, behov og preferanser med hensyn til de aktuelle artene. På bakgrunn av intervjuene rapportert her vil det være mulig å øke forståelsen om hvordan produktet ”norsk oppdrettskveite/blåskjell/røye ” kan tilpasses og kommuniseres til det norske profesjonelle markedet. Undersøkelsen er designet for å inngå som bakgrunnsmateriale til EFFs arbeid med å kunne utvikle et markedskonsept for artene med en klar profil som fokuserer på markedets behov og preferanser.en
dc.format.extent637361 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2001:2en
dc.titleNullpunktsstudie : markedsundersøkelse for oppdrettsproduktene kveite, blåskjell og røye i det profesjonelle markedeten
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record