Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTenold, Stig
dc.date.accessioned2006-08-09T10:31:26Z
dc.date.available2006-08-09T10:31:26Z
dc.date.issued2002-05
dc.identifier.isbn82-491-0198-7 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164845
dc.description.abstractSommeren 1997 brøt det som er blitt kalt Asia-krisen ut. Denne rapporten er en analyse av problemene, med fokus på utviklingen i Indonesia, Malaysia, Sør-Korea og Thailand. Innledningsvis presenteres den høye økonomiske veksten i disse landene frem til midten av 1990-tallet. Deretter presenteres Asia-krisens forløp, med vekt på utviklingen i finanssektoren og det kraftige fallet i verdien på flere asiatiske valutaer. Det påpekes at det som gjerne kalles Asia-krisen, i virkeligheten var tre relaterte kriser – en finansiell krise, en valutakrise og en økonomisk krise. Disse tre krisene danner rammeverket for analysen av Asia-krisens årsaker og effekter. I andre del av rapporten analyseres enkelte sentrale økonomiske indikatorer i de landene som ble hardest rammet av problemene. Analysen tar for seg reduksjonen i økonomisk aktivitet i 1998, og også grunnlaget for den påfølgende gjenopphentingen. Omfanget av krisene varierte mellom landene, og de forskjellige sektorene ble også rammet i ulik grad. Aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten falt dramatisk, mens industriproduksjon utgjorde en økende andel av BNP. Analysen av BNP-utviklingen viser at det fant sted en kraftig reduksjon i investeringene. Investeringsratene har kun i begrenset grad tatt seg opp igjen etter krisen. En nærmere gjennomgang av sammensetningen av investeringene viser imidlertid at lagerendringer kan forklare en vesentlig del av nedgangen i flere av landene. Det fant også sted en overgang fra underskudd til overskudd på landenes vare- og tjenestebalanser. I første omgang skyldtes dette en kraftig nedgang i importen, blant annet som et resultat av den reduserte økonomiske aktiviteten. Over tid økte imidlertid verdien av landenes industrieksport kraftig, og dette elementet ble sentralt for gjenopphentingen. Asia-krisen representerte et kraftig brudd med den veksttrend som hadde preget Indonesia, Malaysia, Sør-Korea og Thailand. Rapporten avsluttes med en kort diskusjon av enkelte momenter som står sentralt i forbindelse med de fremtidige vekstperspektivene for regionen.en
dc.format.extent566239 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2002:11en
dc.titleAsia-krisen : fem år senereen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel