Show simple item record

dc.contributor.authorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorRud, Linda
dc.contributor.authorSættem, Frode
dc.date.accessioned2006-08-09T08:03:18Z
dc.date.available2006-08-09T08:03:18Z
dc.date.issued2000-10
dc.identifier.isbn82-491-0104-9 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164875
dc.description.abstractKapitalmarkedet for små og mellomstore bedrifter står overfor problemer med tilgang på risikovillig kapital. Informasjonsproblemer og problemer med likviditet og annenhåndsomsetning blir fremholdt som viktige underliggende i markedet. Konsekvenser av dette har vært redusert tilgang på kapital og høye kapitalkostnader, og en tilpasning i markedet med en høy grad av gjeldsfinansiering og sterk kobling mellom eiere og ledere. Etablering av kapitalnettverk for små og mellomstore bedrifter blir foreslått som tiltak for å effektivisere kapitalmarkedet, gjennom å bedre likviditet og informasjonsspredning. Kapitalnettverk er vidt definert et organisert og formelt kontaktnett der bedrifter med behov for kapital kan komme i kontakt med personer og bedrifter med behov for å plassere kapital. Formålet med denne rapporten er å drøfte i hvilken grad kapitalnettverk kan bidra til å effektivisere kapitalmarkedet for små og mellomstore bedrifter, se på mulig form og oppbygging, samt å drøfte vilkår for at et kapitalnettverk skal være levedyktig. Fokus i rapporten er på kapitalnettverk basert på Internett og ny teknologi. Rapporten ser på generelle utviklingstrekk ved elektroniske handlesystem og netthandel på børs, og tar også for seg erfaringer med etablering av organisert, elektronisk handel i aksjer i små og mellomstore bedrifter. Med utgangspunkt i ønske om god likviditet drøftes viktige elementer vedrørende markedsdesign, og hvordan et organisert, elektronisk kapitalnettverk for små og mellomstore bedrifter bør utformes for å sikre at brukerne, både bedriftene og investorene, ser seg tjent med nettverket. Også ytterligere forhold knyttet til potensialet for et levedyktig kapitalnettverk for små og mellomstore bedrifter tas opp. Viktige spørsmål er knyttet til fremveksten av slike kapitalnettverk og kapitalnettverkets bidrag til løsning av informasjonsproblemene i markedet. Her ser en på suksessfaktorer og problemer knyttet til likviditet i en oppstartsfase, samt forhold knyttet til de grunnleggende informasjonsproblemene i markedet. Til slutt oppsummeres ulike løsninger knyttet både til et formelt organisert transaksjonsbasert kapitalnettverk og til rene informasjonsbaserte kapitalnettverk.en
dc.format.extent706921 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2000:72en
dc.titleKapitalnettverk for små og mellomstore bedrifteren
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record