Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolm, David
dc.date.accessioned2006-08-15T12:04:14Z
dc.date.available2006-08-15T12:04:14Z
dc.date.issued2006-06
dc.identifier.isbn82-491-0445-5 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn82-491-0444-7 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164883
dc.description.abstractDenne rapporten tar utgangspunkt i endringer som kom i forbindelse med helsereformen i 2002. Rapportens hovedfokus er på styringsprosessen i perioden 2002-2005 for styrene i tre helseforetak. Rapporten analyserer hvordan styrene har skapt bedre økonomisk styring samtidig som de har forholdt seg til den regelstyring som finnes i helsesektoren. Disse to styringsmekanismene har vist seg å komme i konflikt på flere områder og har således skapt utfordringer i styringen av foretakene. De helseforetakene som er analysert er Akershus Universitetssykehus HF, St. Olavs Hospital HF og Helse-Bergen HF. I analysen er det anvendt shareholder og stakeholder teori. Teoriene legger ulike føringer for hvordan et styre skal tilpasse seg de krav som stilles fra grupper i omgivelsene. I shareholder teorien fokuseres det utelukkende på eieren som interessent, mens stakeholder teorien hevder at styret også må ta hensyn til andre grupper i omgivelsene. Rapporten analyserer dermed graden av eierorientering på styrenivå.en
dc.format.extent360126 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2006:15en
dc.titleHvordan håndterer styrene i helseforetak konflikt mellom incentiver i økonomisk styring og regelstyring?en
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel