Show simple item record

dc.contributor.authorSunnevåg, Kjell J.
dc.contributor.authorEldegard, Tom
dc.date.accessioned2007-07-03T11:56:05Z
dc.date.available2007-07-03T11:56:05Z
dc.date.issued2006-09
dc.identifier.isbn82-491-0476-5 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn82-491-0475-7 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164933
dc.description.abstractFra 1. juli 2004 ble kommuneloven endret slik at det ble gitt anledning til å konkurranseutsette kommunal og fylkeskommunal revisjon. Fortsatt er det få som har benyttet seg av denne muligheten til å inngå avtale med privat revisjonsselskap. På den annen side har lovendringen stimulert utviklingen av større og mer slagkraftige interkommunale revisjonsenheter, ofte i kombinasjon med ”fredningsbestemmelser” for de konsoliderte enhetene. Rapporten gjennomgår og drøfter sentrale elementer i lovgivningen på dette området, og da med et særlig fokus på organiseringen av og håndteringen av habilitets- og objektivitets-kriterier i tilsynsordningene for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Med dette som utgangspunkt diskuteres fordeler og ulemper ved konkurranseutsetting av revisjon. Rapporten refererer i denne forbindelse både til det nokså beskjedne norske erfaringsmaterialet på feltet, men og til praksis i en del andre land.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2006:29en
dc.titleKonkurranseutsetting av fylkeskommunal revisjon : regelverk, generelle vurderinger og erfaringen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record