Show simple item record

dc.contributor.authorAarset, Bernt
dc.date.accessioned2007-07-03T12:33:27Z
dc.date.available2007-07-03T12:33:27Z
dc.date.issued2006-12
dc.identifier.isbn82-491-0457-9 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn82-491-0456-0 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164939
dc.description.abstractDet er en forutsetning i moderne norsk fiskeriforvaltning at regelverk og direktiver virker. Denne rapporten drøfter betingelsene for at disse skal virke uten at tvangs- og kontrollmidler tas i bruk i fullt monn. Dette spørsmålet betraktes spesielt i lys av endringer i den generelle økonomiske politikken; hva forventes av en økonomisk aktør? Undersøkelsen baserer seg på en survey foretatt blant 300 kystfiskere i torskefisket. Mye av litteraturen på lovbrudd har vært orientert omkring økonomisk kriminalitet, og svaret der er at økt kontroll og straff vil gi økt etterlevelse av reguleringene. I denne rapporten er fokus spesielt rettet mot reguleringenes legitimitet, hva som eventuelt er grunnlaget for denne legitimiteten, og hva legitimitet betyr for om fiskere respekterer regelverket. Og er denne legitimiteten målbar? Med at en regulering er legitim mener vi at fiskerne både skal ha en forståelse for bakgrunnen for reguleringen, at de oppfatter det som rimelig at de blir utsatt for denne innskrenkningen i sin økonomiske virksomhet, og at de oppfatter det som en rettferdig ordning der det så langt det er mulig ikke er åpenbare arenaer for ”free riding” eller at noen oppfatter det slik at de bærer en uforholdsmessig stor del av byrden med en gitt regulering. Vi vet ikke hvordan det har vært ”før”, men relasjonen mellom staten og fiskerne kan være under press ettersom en stor andel av fiskerne kunne akseptere at reguleringene leder fiskerne til å bryte reguleringene for å opprettholde sitt inntjeningsgrunnlag.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2006:20en
dc.titleOppfatninger om og holdninger til reguleringer blant kystfiskere med rettigheter i torskefiskeen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record