Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørndal, Endre
dc.contributor.authorBjørndal, Mette
dc.date.accessioned2007-06-28T08:51:43Z
dc.date.available2007-06-28T08:51:43Z
dc.date.issued2006-12
dc.identifier.isbn8249104935
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164947
dc.description.abstractI reguleringsmodellen som skal brukes for nettselskaper i kraftsektoren fra 2007, benyttes målestokk-konkurranse. Nettselskapenes inntekt bestemmes som et vektet gjennomsnitt av en kostnadsnorm og selskapets egen kostnad. Egne kostnader vil baseres på regnskapsførte kostnader 2 år tilbake i tid, mens kostnadsnormen er basert på resultatene fra sammenlignende effektivitetsanalyser (data envelopment analysis, DEA). I denne rapporten ser vi nærmere på ulike DEA-modeller. Vi ser også på insentivegenskaper i reguleringsmodellen og effekten av variasjon og usikkerhet i data. Vi diskuterer betydningen av modell-spesifikasjon på gjennomsnittlig effektivitet, og hvordan effektivitetsanalysene kan justeres slik at bransjen i snitt oppnår tilnærmet normal-avkastning. Siden kapitalkostnadene er basert på regnskapsførte størrelser, vil alder kunne påvirke effektivitetsanalyser og kostnadsnormer. I rapporten diskuterer vi en foreslått aldersparameter som skal korrigere for alderseffekten.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2006:37en
dc.titleNettregulering 2007 : effektivitetsmåling, gjennomsnittlig effektivitet og aldersparameteren
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Elektrotekniske fag: 540::Elkraft: 542en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel