Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsen, Bjørn
dc.contributor.authorAarseth, Jan Harald
dc.contributor.authorNyland, Harald Inge
dc.contributor.authorMyhr, Kjell-Morten
dc.date.accessioned2007-06-21T12:34:14Z
dc.date.available2007-06-21T12:34:14Z
dc.date.issued2007-05
dc.identifier.isbn978-82-491-0517-5 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0516-8 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164959
dc.description.abstractØkonomien i behandling av personer med multippel sklerose med Tysabri® er analysert. Hovedkonklusjonen er at behandling med Tysabri® mest sannsynlig vil gi reduserte kostnader for samfunnet og økte helsegevinster for pasientene. Noe av informasjonen som er benyttet for analysen er usikker og kostnadsdifferansene beskjedne. Moderate endringer i informasjonen vil kunne føre til analyseresultater som tilsier at kostnadene for samfunnet vil øke. Imidlertid, selv i disse tilfellene synes kostnadsøkningene i de aller fleste tilfellene å ville være så beskjedne at kostnaden per vunnet kvalitetsjustert leveår vil ligge godt under NOK 500 000 som normalt regnes som akseptabelt for slike helsegevinsteren
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2007:9en
dc.titleØkonomisk analyse av behandling av MS-pasienter med Tysabri® i Norgeen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record