Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Stig-Erik
dc.date.accessioned2007-11-05T12:31:51Z
dc.date.available2007-11-05T12:31:51Z
dc.date.issued2007-09
dc.identifier.isbn978-82-491-0531-1 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0530-4 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164969
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Programmet ble startet i 2001 og ble avsluttet våren 2007. Den overordnede målsetningen for programmet har vært å bidra til økt verdiskapning og nye lønnsomme arbeidsplasser i kommunen gjennom å styrke grunnlaget og utviklingsevnen i eksisterende virksomheter, samt stimulere til ny næringsvirksomhet. I rapporten diskuterer vi først programmets organisering og profil. Deretter tar vi for oss aktiviteter i programmet, og ser nærmere på hva man har oppnådd på de ulike områdene. Dette etterfølges av en diskusjon av resultater av arbeidet langs ulike resultatdimensjoner. Avslutningsvis gjøres det en oppsummerende drøfting hvor vi vurderer måloppnåelse i programmet. Datagrunnlaget for evalueringen er foreliggende dokumentasjon fra programmet og de iverksatte prosjektene, informantintervjuer med sentrale aktører i programmet og en spørreundersøkelse blant programdeltakere. Sluttevalueringen er gjennomført på oppdrag fra Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2007:16en
dc.titleSluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmoten
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record