Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Stig-Erik
dc.contributor.authorSteineke, Jon Moxnes
dc.contributor.authorPettersen, Inger Beate
dc.contributor.authorHedin, Sigrid
dc.date.accessioned2008-06-26T11:25:37Z
dc.date.available2008-06-26T11:25:37Z
dc.date.issued2008-01
dc.identifier.isbn978-82-491-0539-7 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0538-0 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164977
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer en evaluering av to utvalgte internasjonale tjenester i Innovasjon Norge: Seed Forum og Internasjonal Innovasjon. Seed Forum skal bidra til å styrke tidligfase bedrifters forutsetninger for å få tilgang på ekstern kapital og skal tilrettelegge for møteplasser mellom slike bedrifter og investorer nasjonalt og internasjonalt. Innovasjon Norge har bidratt til finansieringen av Seed Forum siden oppstarten i 2002. Seed Forum-konseptet drives av en stiftelse som både har en norsk og en internasjonal avdeling. Internasjonal Innovasjon er en tjeneste som er rettet mot grupper av små og mellomstore bedrifter som har behov for å styrke sin framtidige markedsposisjon hjemme og i utlandet. Deltakerne tilføres midler fra Innovasjon Norge for å gjennomføre et teknologiprosjekt og et internasjonaliseringsprosjekt. SINTEF Teknologi og Samfunn har hatt en sentral posisjon både i forhold til utvikling av konseptet og ved gjennomføring av de enkelte prosjektene. I første del av rapporten presenteres evalueringen av Seed Forum. Vi gjør en gjennomgang av Seed Forums framvekst og aktiviteter, og drøfter de erfaringene som de ulike delene av Innovasjon Norge har hatt med ordningen. Deretter blir erfaringer og resultater blant deltakerbedriftene analysert, før vi avslutningsvis oppsummerer de viktigste funnene og gir anbefalinger for en forbedring og videreutvikling av ordningen. I andre del av rapporten presenteres evalueringen av Internasjonal Innovasjon. Her beskrives konseptet og Innovasjon Norges erfaringer med tjenesten, før vi analyserer erfaringer og resultater blant deltaker-bedriftene. Avslutningsvis gir evalueringen anbefalinger for en videreutvikling av ordningen. I siste del av rapporten vurderer vi de to utvalgte tjenestene i forhold til Innovasjon Norges strategiske tenkning når det gjelder et tilbud til bedrifter med internasjonale ambisjoner. Evalueringen er gjennomført som et samarbeid mellom SNF og Nordregio.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2007:20en
dc.titleEvaluering av to utvalgte internasjonale tjenester i Innovasjon Norge : Seed Forum og Internasjonal Innovasjonen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record