Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDrangsland, Kari Anne K.
dc.contributor.authorJakobsen, Stig-Erik
dc.date.accessioned2008-10-23T12:53:41Z
dc.date.available2008-10-23T12:53:41Z
dc.date.issued2008-06
dc.identifier.isbn978-82-491-0569-4 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0568-7 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164995
dc.description.abstractSamfunns- og næringslivsforskning (SNF) har på oppdrag fra MåltidsArena og Innovasjon Norge utført en sluttevaluering av MåltidsArena. MåltidsArena ble gjennomført som et Arena-prosjekt i Rogaland i perioden 2005 til 2007. I sluttevalueringen drøfter vi prosjektets organisering og profil, hvilke aktiviteter som er iverksatt, samt resultater og måloppnåelse i prosjektet. Datagrunnlaget for evalueringen er foreliggende dokumentasjon (søknader, årsrapporter,resultatrapporter, web-sider m m), samt intervjuer med 20 sentrale aktører i prosjektet. Representanter for MåltidsArena har kommet med innspill til opplegg og gjennomføring av analysen, og har i tillegg fått anledning til å kommentere foreløpige funn og betraktninger. Alle konklusjoner og vurderinger står imidlertid for forfatternes egen regning.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2008:7en
dc.titleSluttevaluering av MåltidsArenaen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel