Show simple item record

dc.contributor.authorDrangsland, Kari Anne K.
dc.contributor.authorKjerstad, Egil
dc.date.accessioned2008-11-06T08:52:45Z
dc.date.available2008-11-06T08:52:45Z
dc.date.issued2008-09
dc.identifier.isbn978-82-491-0591-5 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0590-8 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/164997
dc.description.abstractHovedhensikten med denne delrapporten er å vurdere implementeringen av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester, eller ‘Raskere tilbake’ som ordningen markedsføres som. Initiativtakere til ordningen er Sykefraværsutvalget nedsatt av statsminister Jens Stoltenberg. Basert på intervjuer av aktører på ulikt nivå i NAV-systemet og innen helseforetakene, finner vi at langt de fleste av våre informanter stiller seg positive til ordningen. Man uttrykker til dels sterk implementeringsvilje. Det er etablert en rekke nye tiltak innen spesialisthelsetjenesten og NAV har fått nye virkemidler i arbeidet med å hjelpe sykmeldte arbeidstakere tilbake i arbeid. Hovedutfordringene i implementerings-prosessen har like fullt vært mindre effektiv informasjonsformidling enn ønskelig og problemer med å operasjonalisere styringssignalene lokalt. Sistnevnte moment gjelder spesielt i forhold til NAV lokalt. Dessuten fremstår koordineringen eller samhandlingen mellom ulike aktører som vilkårlig, dvs. uten en samlende strategi vedrørende henvisning til de ulike ’Raskere tilbake’– tiltakene og hvordan arbeidsdeling mellom NAV og helseforetakene skal håndteres.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2008:18en
dc.titleEvaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1en
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record