Show simple item record

dc.contributor.authorRibe, Susann
dc.date.accessioned2009-10-22T12:17:19Z
dc.date.available2009-10-22T12:17:19Z
dc.date.issued2009-09
dc.identifier.isbn978-82-491-0660-8 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0659-2 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165041
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler hvordan Beyond Budgeting som styringssystem fungerer og praktiseres i StatoilHydro. StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet består av en rekke prinsipper som dekker blant annet administrativ oppbygning, økonomiske styringsprinsipper og bedriftskultur. Gjennom disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon som de kan benytte som grunnlag når de leder de enkelte enhetene. Rapporten har som formål å beskrive hvordan ledere innhenter informasjon tilgjengelig gjennom styringsprinsippene, og analysere hvordan de videre fortolker og anvender denne. Datamaterialet er samlet inn gjennom kvalitative dybdeintervjuer med StatoilHydro-ledere på ledernivå 3 og 4 i organisasjonen. Lederne opplever at Beyond Budgeting har endret informasjonstilgangen i organisasjonen, først og fremst ved at budsjettet ikke er tilgjengelig som styringsverktøy. Som en konsekvens har det blitt økt fokus på mål- og verdistyring. Videre har Beyond Budgeting i ulik grad endret hvordan lederne innhenter informasjon, og anvender denne i kontroll- og beslutningssituasjoner. Rapporten belyser i tillegg informantens vurdering av styringssystemet. Utredningen omfatter også en komparativ analyse av ledere med bakgrunn fra henholdsvis Statoil og Hydro. Lederne fra Statoil har erfaring fra et styringssystem som gradvis utviklet seg mot Beyond Budgeting, mens lederne i Hydro ble introdusert for Beyond Budgeting i forbindelse StatoilHydro-fusjonen i 2007. Analysene presentert i denne rapporten konkluderer med at hvordan en leder introduseres for Beyond Budgeting, synes å påvirke oppfatningen og bruken av informasjonen fra styringssystemet.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2009:15en
dc.titleLederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av beyond budgeting i StatoilHydroen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Berg? og petroleumsfag: 510::Petroleumsteknologi: 512en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record