Show simple item record

dc.contributor.authorMyrmell, Mette
dc.date.accessioned2009-10-22T11:57:37Z
dc.date.available2009-10-22T11:57:37Z
dc.date.issued2009-09
dc.identifier.isbn978-82-491-0666-0 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0665-3 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165059
dc.description.abstractBedrifter og organisasjoner søker gjennom sine styringssystem å påvirke ansattes adferd og beslutninger i retning av ønsket utfall og resultat. Dette er komplekse prosesser. Formålet med denne studien er å utforske hvordan mellomlederes tolkning og meningsdannelse knyttet til et nytt styringssystem kan ha påvirket deres adferd og beslutninger. Dette er utforsket gjennom å studere innføringen av Beyond Budgeting som styringssystem i StatoilHydro. Studien er gjennomført som en tverrsnitts casestudie og bygger i all hovedsak på dybdeintervju med mellomledere. Studien viser at mellomlederes tolkning og meningsdannelse har påvirket adferd og beslutninger, og har videre avdekket ulike betingelser som synes å påvirke mellomledernes meningsdannelse. Det er videre funnet at mellomlederne synes å gjennomgå to ulike meningsdannelsesprosesser, en knyttet til intensjonene bak styringssystemet og en knyttet til ledelsens anvendelse av styringssystemet. Studien indikerer at manglende samsvar i meninger fra disse to prosessene kan skape et meningsdilemma som vil kunne true ønsket adferd og beslutninger på individnivå og slik også ønsket utfall på organisasjonsnivå.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2009:18en
dc.titleA journey beyond budgeting : påvirker det mellomlederes adferd og beslutninger? : en casestudie i StatoilHydroen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Berg? og petroleumsfag: 510::Petroleumsteknologi: 512en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record