Show simple item record

dc.contributor.authorDrangsland, Kari Anne K.
dc.contributor.authorJakobsen, Stig-Erik
dc.date.accessioned2010-03-22T11:13:05Z
dc.date.available2010-03-22T11:13:05Z
dc.date.issued2009-08
dc.identifier.isbn978824916455
dc.identifier.isbn9788249106448
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165061
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål kommune. Programmet startet i 2002 og ble avsluttet høsten 2008. Bakgrunnen for omstillingsprogrammet var nedbyggingen av Forsvarets aktiviteter på Heimevernskolen på Torpomoen i 2002. Den overordnede målsettingen for programmet har vært å bidra til varige og lønnsomme arbeidsplasser, en mer robust næringsstruktur, samt en styrket utviklingsevne i kommunen. I rapporten diskuterer vi først programmets organisering og profil. Deretter tar vi for oss aktiviteter i programmet, og ser nærmere på hva man har oppnådd på de ulike områdene. Dette etterfølges av en diskusjon av resultater av arbeidet langs ulike resultatdimensjoner. Avslutningsvis gjøres det en oppsummerende drøfting hvor vi vurderer måloppnåelse i programmet. Datagrunnlaget for evalueringen er foreliggende dokumentasjon fra programmet og de iverksatte prosjektene, informantintervjuer med sentrale aktører i programmet og en spørreundersøkelse blant programdeltakere. Sluttevalueringen er gjennomført på oppdrag fra Ål kommune.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2009:8en
dc.titleSluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ålen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record