Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWiese-Haugland, Trygve
dc.date.accessioned2010-11-14T20:44:26Z
dc.date.available2010-11-14T20:44:26Z
dc.date.issued2010-09
dc.identifier.isbn978-82-491-0726-1 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0725-4 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165101
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen var først og fremst å forstå hvilke føringer nasjonale rammevilkår i Russland legger for organisering og ledelse av et norsk-russisk joint venture. Videre var det en sentral del av studiets formål å forklare hvordan nasjonale rammevilkår sammen med organisering og ledelse, kan forklare DOF Subseas grad av måloppnåelse i samarbeidet med det russiske selskapet ResCom. På bakgrunn av en omfattende teorigjennomgang utformet jeg en analysemodell som dannet grunnlag for utredningens analytiske tilnærming. Utgangspunktet var her at de nasjonale rammevilkårene i Russland, basert på politiske forhold, juridiske forhold og nasjonal forretningskultur, legger føringer for organisering av joint venture og samhandling mellom partene. Modellen indikerte videre at organisering av joint venture og samhandling mellom partene kan bidra til å forklare grad av måloppnåelse. Utredningens funn indikerer at de nasjonale rammevilkårene i Russland legger betydelige føringer for organisering og ledelse av et norsk-russisk joint venture. Videre kan de nasjonale rammevilkårene sammen med organisering og ledelse, i vesentlig grad forklare DOF Subseas svake måloppnåelse. I den forbindelse er det først og fremst manglende vurdering av alternative partnere og manglende valg av en åpen, diplomatisk og uavhengig daglig leder som har vært avgjørende. Andre forhold som i vesentlig grad bidrar til å forklare grad av måloppnåelse er manglende tillit mellom partene, skjevfordeling i forpliktelse, og mangelfull kommunikasjon.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2010:18en
dc.titleNorsk-Russisk samarbeidsselskap : betydningen av nasjonale rammevilkår for organisering og ledelse av et internasjonalt joint ventureen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel