Show simple item record

dc.contributor.authorNesheim, Torstein
dc.contributor.authorRørvik, Ruth
dc.date.accessioned2011-09-16T12:25:47Z
dc.date.available2011-09-16T12:25:47Z
dc.date.issued2011-03
dc.identifier.isbn978-82-491-0754-4 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0753-7 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165119
dc.description.abstractI denne rapporten analyserer vi hvordan transaksjonene mellom bemanningsbedrift og kundebedrift er organisert. Vi bygger på intervjuer med representanter fra åtte bemanningsbedrifter, to interne vikarbyråer og tre kundebedrifter. I kapittel 4 viser vi det store mangfoldet i hvordan transaksjonen mellom de to partene kan organiseres. Dette spenner fra ad-hoc kjøp hvor kundebedriften går ut i markedet og inngår avtaler etter behov, til en løsning hvor tidsbegrensede arbeidskraftbehov blir dekket gjennom en egen intern ressurspool eller ”internt vikarbyrå”. Mellom disse ytterpunktene beskriver vi en rekke måter de to partene kan samarbeide på; inkludert parallelle rammeavtaler og joint venture mellom bemanningsbedrift og kunde. De ulike formene representerer ulike løsninger på ønskene om kontroll, forutsigbarhet, konkurranse og lønnsomhet fra bedriftenes side. Vi har særlig gått inn på avveiningene knyttet til parallelle rammeavtaler og eneleverandøravtaler. I kapittel 5 går vi nærmere inn på kontakten mellom bemanningsbedrift og kunde. I kapittel 6 beskriver vi noen avveininger og dilemmaer for bemanningsbedriftene. Viktige utfordringer er knyttet til jakten på rammeavtaler, forhandlingsposisjoner, fordeler og ulemper med tette bånd mellom leverandør og kunde, samt hvordan risiko ved innleie kan håndteres.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2011:2en
dc.titleOrganisering av transaksjoner mellom bemanningsbedrifter og kunderen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record