Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJakobsen, Stig-Erik
dc.contributor.authorRusten, Grete
dc.contributor.authorStamland, Tommy
dc.date.accessioned2006-06-22T10:08:44Z
dc.date.available2006-06-22T10:08:44Z
dc.date.issued2004-11
dc.identifier.isbn82-491-0326-2 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165169
dc.description.abstractRapporten presenterer en strategisk analyse av de næringsrettede programmene/satsingene innenfor regional- og distriktspolitikken. Til sammen er det 18 programmer/satsinger som er gjenstand for vurdering. I rapporten gjøres det først en kategorisering av programporteføljen, blant annet etter finansieringsform, målgruppe, etableringsår og programmenes arbeidsform. Deretter gjennomføres det en strategisk vurdering av porteføljen, hvor det drøftes i hvilken grad programmene og satsingene ”matcher” de strategiske grepene innenfor regional- og distriktspolitikken. Den neste delen av analysen diskuterer den geografiske organiseringen av programmene/ satsingene, med særlig fokus på mulighetene for en økt regionalisering av tiltakene. Videre tar analysen for seg læringsdimensjonen, og analyserer læring og kunnskapsutvikling i og mellom programmer. Rapporten drøfter også gjeldende praksis i forhold til rapportering og resultatmåling i de enkelte programmene/ satsingene, og skisserer forbedringsmuligheter. Avslutningvis oppsummeres viktige funn, og i tillegg presenteres anbefalinger for en videreutvikling av programmene/satsingene innenfor regional- og distriktspolitikken. Analysen baserer seg på personlige intervjuer med representanter for programmene, virkemiddelaktørene og departementene. I tillegg er dokumenter fra programmene/ satsingene, og annen relevant litteratur, gjennomgått.en
dc.format.extent923192 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2004:14en
dc.titleEn strategisk analyse av de næringsrettede programmene og satsingene i regional- og distriktspolitikkenen
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel