Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsen, Bjørn
dc.date.accessioned2006-06-21T09:10:29Z
dc.date.available2006-06-21T09:10:29Z
dc.date.issued2005-10
dc.identifier.isbn82-491-0371-8 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn82-491-0369-6 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165199
dc.description.abstractMultippel sklerose (MS) er en kronisk og potensielt invalidiserende sykdom. Den bryter gjerne ut tidlig i livet og regnes som den nest vanligste årsaken til uførhet blant unge og middelaldrende personer. Den kan også ha dødelig utgang. Det har derfor lenge vært akseptert at sykdommen kan påføre både pasientene og samfunnet store kostnader men at effektiv behandling følgelig også vil kunne gi store gevinster. De senere år er nye medisiner introdusert. Disse er kostbare og kurerer ikke sykdommen men vil kunne modifisere sykdomsforløpet. Effektene er imidlertid både beskjedne og usikre. Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose ved Haukeland Universitetssykehus har ønsket et verktøy som kan benyttes til å fremskaffe et mest mulig helhetlig bilde av både kostnader og gevinster ved bruk av slike medisiner. Den foreliggende rapport inneholder resultatene av første del av arbeidet med å utvikle et slikt verktøy. Den viser at kostnaden for Norge ved multippel sklerose er betydelig. Mest sannsynlig over fire milliarder kroner per år. Del 1 av rapporten dokumenterer tallfestingen av kostnadsanslaget og usikkerheten i det. Del 2 inneholder vurderinger som antas å kunne ha en viss generell verdi for tilsvarende analyser også for andre sykdommer og lidelser.en
dc.format.extent846120 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2005:21en
dc.titleKostnaden for Norge ved multippel sklerose : og hvor sikre kan vi være? : del I : kostnadstallfestingenen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record