Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAaker, Harald
dc.date.accessioned2006-06-21T09:11:52Z
dc.date.available2006-06-21T09:11:52Z
dc.date.issued2005-10
dc.identifier.isbn82-491-0373-4 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn82-491-0372-6 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165203
dc.description.abstractRegnskapsinformasjon skal være relevant og pålitelig, men det vil alltid være skjønn forbundet med verdsettelsen.Usaklig skjønn omtales som resultatjustering (”Earnings management”) og regnskaps-manipulasjon. Det er store metodeproblemer innen ”earnings management” – forskningen, da den aktive tilpasningen i stor grad er skjult. I de senere år har ulike modeller for estimering av unormale tidsavgrensninger (”discretionary accruals”) dominert. Problemet er i å estimere de normale tidsavgrensninger. Forskningslitteraturen anbefaler smale bransjer og/eller utvalgte komponenter av tidsavgrensninger for å bedre ”treffsikkerheten”. Oppdrettsbransjen synes således godt egnet som studieobjekt. For det første er det homogene bedrifter som produserer standardiserte produkter. Dernest utgjør fiskebeholdningene en svært stor andel av eiendelene (ca. 50 %), noe som gir store muligheter for resultatjustering. Det er utarbeidet ulike verdifunksjoner for å avdekke verdifastsettelse og resultatjustering. Dette er en langt sikrere metode enn tidsavgrensningsmetodene. Verdifunksjonene benyttes også for å teste generelle tidsavgrensingsmodeller som finnes i litteraturen, samt egne bransjetilpassede forslag.en
dc.format.extent1627863 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2005:22en
dc.titleFiskeoppdrett og verdsettelse : en analyse av resultatjustering og modeller for identifikasjon av slik aktiviteten
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel