Show simple item record

dc.contributor.authorHunnes, Arngrim
dc.date.accessioned2006-08-09T08:10:38Z
dc.date.available2006-08-09T08:10:38Z
dc.date.issued2001-04
dc.identifier.isbn82-491-0130-8 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165279
dc.description.abstractDenne rapporten er en del av to prosjekter som er utført ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF): (i) "Kartlegging og modellering av norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri" finansiert av Finansdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Lansbruksdepartementet og (ii) "Oppdatering og videreutvikling av JORMOD" finansiert av Norges forskningsråd. Rapporten omhandler generell likevektsmodellering (Computable General Equilibrium (CGE)) og er delt i to. I rapportens første del gis en kort omtale av CGE-modellering som metode for sentrale forhold ved norsk jordbruksbasert næringsmiddelindustri beskrives. I denne forbindelse gis det også en kort oversikt over CGE-modellen som er utviklet ved SNF i forbindelse med prosjektene. I rapportens andre del, som utgjør hoveddelen, trekkes det ut ett forhold ved CGE-modellering; bruken av funksjonstypen Constant Elasticity of Substitution (CES) for å beskrive produksjonsteknologien. Det gis en forholdsvis detaljert beskrivelse av CES-funksjonen og substitusjonselastisiteter før det gis eksempel på praktisk bruk av funksjonen og noen av de problemstillingene som naturlig oppstår. Rapporten avsluttes med å anvende CGE-modellen ved SNF på noen beregninger motivert ut fra de kommende jordbruksforhandlingene i World Trade Organization (WTO). Selv om utfallet av forhandlingene ikke er kjent, er det i beregningene fokusert på eksportsubsidier på norsk ost samt reduksjon i tollsatsene på utvalgte jordbruksprodukter. Det blir også vist hvordan man kan hensynta et sysselsettingsgulv i modellen. Til slutt blir det gjennomført sensitivitetsanalyse av et par utvalgte paramentre.en
dc.format.extent1134110 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2001:10en
dc.titleCGE-modellering : CES-produktfunksjoner, modellanvendelse og norsk jordbruksbasert næringsmiddelindustrien
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record