Show simple item record

dc.contributor.authorBjørndal, Endre
dc.contributor.authorBjørndal, Mette
dc.date.accessioned2007-06-28T08:53:09Z
dc.date.available2007-06-28T08:53:09Z
dc.date.issued2006-12
dc.identifier.isbn82-491-0497-8 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn82-491-0495-1 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165289
dc.description.abstractI NVEs nye reguleringsmodell, som skal gjelde fra 2007, blir nettselskapenes inntekt bestemt av en kostnadsnorm og selskapets egen kostnad med vekter på hhv 60 % og 40 % (50 % hver for 2007 og 2008). Egne kostnader er basert på regnskapsførte kostnader fra 2 år tilbake, det gjelder også kapitalkostnadene, med lineære avskrivninger og avkastning basert på bokførte verdier og renten som fastsettes av NVE. Kostnadsnormen er basert på resultatene fra sammenlignende effektivitetsanalyser (DEA). I tillegg vil det gjøres en normering av bransjeinntekten slik at gjennomsnittlig effektivitet bestemmer normalavkastning. For å ta hensyn til tidsforsinkelsen ved at kostnadsgrunnlaget baseres på to år gamle tall, er det videre introdusert en justeringsparameter for investeringer. I denne rapporten diskuterer vi noen av de valg som er foretatt for effektivitetsanalysene. Vi ser nærmere på effekten av å ha ulike modeller for ulike nettnivåer, valg av referanseperiode for kostnadsgrunnlaget og mer generelt effekter av kostnadsvariasjoner. Vi vil også kommentere utvelgelsen av geografi-variabler og insentiveffektene i den modifiserte varianten av supereffektivitet. Til slutt vil vi kommentere NVEs metodikk for kalibrering/normering av bransjens normkostnad og hvordan dette virker sammen med justeringsparameteren for investeringer.en
dc.language.isonoben
dc.publisherSNFen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries2006:38en
dc.titleEffektivitetsmåling av regional- og distribusjonsnett : fellesmåling, kostnadsvariasjon og kalibreringen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Elektrotekniske fag: 540::Elkraft: 542en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record