Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVatne, Eirik
dc.date.accessioned2013-06-10T07:51:17Z
dc.date.available2013-06-10T07:51:17Z
dc.date.issued2013-04
dc.identifier.isbn978-82-491-0826-8 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0825-1 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165345
dc.description.abstractRapporten kartlegger norskregistrerte foretak (norske og utenlandske) som bidrar med spesialiserte leveranser til olje- og gassvirksomheten i 2012. Næringens størrelse målt med antall ansatte analyseres sammen med den regionale og bransjemessige fordelingen i Norge. Tallene sammenliknes med en tilsvarende studie fra 2007. En kort analyse av oljeselskapenes lokaliseringsmønster i 2012 er også inkludert. Innledningsvis drøftes hvilken innflytelse norsk petroleumspolitikk har hatt/har for lokalisering av oljeselskapenes aktiviteter versus leverandørindustriens virksomhet. Viktige lokaliseringsfaktorer blir diskutert. Studien identifiserer flere klyngedannelser og regionale agglomerasjoner av leverandørforetak. En kort analyse av de økonomiske og sosiale mekanismene som fører til slike opphopninger blir gitt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;2013:2
dc.titleDen spesialiserte leverandørindustrien til petroleumsvirksomhet : omfang og geografisk utbredelse i Norgeno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Rock and petroleum disciplines: 510::Petroleum engineering: 512no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel