Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Jonas
dc.contributor.authorLillestøl, Jostein
dc.contributor.authorStøve, Bård
dc.date.accessioned2013-03-08T07:46:26Z
dc.date.available2013-03-08T07:46:26Z
dc.date.issued2012-09
dc.identifier.isbn978-82-491-0806-0 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0805-3 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165361
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres resultatet av et prosjekt utført for Skattedirektoratet (SKD). Hensikten har vært å finne kjennetegn ved personlige skattytere som har unndratt skatt gjennom å skjule formuer og/eller inntekt i utlandet/skatteparadiser. En viktig del av dette arbeidet har bestått i å evaluere tilgjengelige analysemetoder. I rapporten presenteres flere analysemetoder relativt grundig, og vi gjennomgår styrker og svakheter ved de ulike metodikkene. Varianter av logistisk regresjon og klassifikasjonstrær (C&RT) utmerker seg som de mest lovende metodene. Som regel er det relativt komplekse modeller med mange kjennetegn som gir en mest riktig klassifisering. Det er imidlertid noen variabler som ser ut til å være uunnværlige for å gjøre en god klassifikasjon. Eksempler på disse er inntekt, formue, kjønn, alder og hvorvidt en skatteyter bor i sentrale strøk.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;2012:10
dc.titleKjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandetno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record