Show simple item record

dc.contributor.authorNorman, Eva Benedicte
dc.contributor.authorNorman, Victor D.
dc.date.accessioned2013-11-19T11:36:44Z
dc.date.available2013-11-19T11:36:44Z
dc.date.issued2013-09
dc.identifier.isbn978-82-491-0834-3 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0833-6 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/165379
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten er å drøfte og tallfeste arbeidsmarkedsvirkningene av ferjefri veiløsning i indre og ytre Nordfjord. Hovedanalysen legger til grunn at man velger midtre trasé – altså bro til erstatning for ferjen Anda-Lote og tilknytning videre nordover via Stryn. Ved vurdering av det indre alternativet tar vi med virkningen av Kvivsveien, siden den er åpnet så nylig at den ennå ikke har hatt arbeidsmarkedsvirkninger. Midtre konsept for ferjefri E39 (med Nordfjorbrua) vil, gitt at Kvivsveien allerede er åpen, føre til at alle kommunene i indre Nordfjord blir innen pendlingsavstand både fra hverandre og fra arbeidsmarkedet i Ørsta og Volda. Med det vil vi få ett felles arbeidsmarked fra Ørsta til Gloppen og Stryn som omfatter Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn, pluss Ørsta og Volda (til sammen 19.000 sysselsatte), samtidig som Ørsta-Volda da allerede vil være del av et større Møre-arbeidsmarked med nesten 85.000 arbeidsplasser. Indre konsept vil gi et regionalt arbeidsmarked som omfatter Stryn, Hornindal pluss Ørsta og Volda (til sammen neste 14.000 sysselsatte). Indre konsept vil plassere Stryn og Hornindal i to lokale og et regionalt arbeidsmarked som i sum omfatter Eid, Hornindal, Gloppen, Stryn, Ørsta og Volda – altså like stort som det midtre konseptet. Gloppen kommer innenfor pendlingsavstand fra Stryn, men det vil ikke være pendlingsavstand mellom Gloppen og Eid, og hverken Gloppen eller Eid blir integrert med arbeidsmarkedet i Ørsta og Volda. Eid og Gloppen vil være del av lokale arbeidsmarkeder, men ikke det regionale; og Ørsta-Volda-markedet vil omfatte Stryn og Hornindal, men ikke Gloppen og Stryn. Den årlige produktivitetsgevinsten, når arbeidsmarkedene er fullt integrert, vil i så fall bli i størrelsesorden 230 mill. kr. for det indre konseptet og i underkant av 350 mill. kr. for det midtre konseptet (Nordfjordbrua). Legger man i stedet til grunn amerikanske anslag på gevinster ved større arbeidsmarkeder, vil tallene bli litt under halvparten av dette, men forholdet mellom dem vil bli omtrent det samme.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSNFno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;2013:6
dc.titleEtt Nordfjord? : virkninger for arbeidsmarkeder og verdiskapning av E39 gjennom Nordfjordno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record