Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEliassen, Vibeke
dc.date.accessioned2006-06-28T10:58:24Z
dc.date.available2006-06-28T10:58:24Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167467
dc.description.abstractUtredningen omhandler en endringsprosess ved Sykehuset i Vestfold med store omorganiseringer, utbygginger og budsjettoverskridelser. Formålet med denne oppgaven er å se på ansattes holdninger til endringene og om disse kan forklares ut fra kommunikasjon/redegjørelser og rykter. Som medierende variabel ser jeg på rettferdighetsoppfattelser. Semistrukturerte intervjuer med ansatte i en berørt avdeling ligger til grunn for mine analyser og avslutninger. I oppgaven støtter jeg meg i all hovedsak til teori fra Cobb & Wooten om redegjørelser, Robbins´ ryktedannelse, Lines sin holdningsteori og Konovskys teori om rettferdighetsoppfattelser. Analysen viser at redegjørelsene fra toppledelsen i all hovedsak er fraværende. Betingelsene er klart til stede for ryktedannelse. Det kan vises til eksempler på hva avdelingslederne gjør som kan redusere omfanget av rykter. Holdningene til ulike deler av endringen blir diskutert under egne temaer. Avslutningsvis viser jeg til flere eksempler som kan antyde en sammenheng mellom redegjørelser, rykter og holdingsdannelse.en
dc.format.extent597794 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi, organisasjon og ledelseen
dc.titleUtbygging og omorganisering på sykehuset i Vestfold : en prosess med bismak : redegjørelser, rykter, holdninger og rettferdighetsoppfatningeren
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel