Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSægrov, Gjermund
dc.contributor.authorVestbø, Stian
dc.date.accessioned2006-07-06T08:29:46Z
dc.date.available2006-07-06T08:29:46Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167505
dc.description.abstractUtredningen tar for seg bruk av bonusavlønning i ledende norske fotballklubber. Dette kan ses på som et svar på den enorme veksten i lønnskostnadene flere klubber slet med på slutten av 90-tallet. Bonuslønn kan utformes med en reversibel effekt, slik at en klubb slipper unna med mindre lønnskostnader når sportslig suksess uteblir. Et annet mulig motiv med bonuslønn er at det kan stimulere til økt innsats og bedrede prestasjoner. Vi diskuterer hvordan ledelsen bør gå fram ved utformingen av bonussystemer, enten hensikten er denne insentiveffekten eller å tilpasse lønnskostnadene til inntektene. Blant aspektene vi diskuterer er differensiering av lønn, lønnsandel, bonusandel, hvorvidt ordningen bør være kollektiv eller individuell og om satsene bør være like eller ulike. Vi betrakter også hvordan klubbenes bonusordninger ser ut i dag, og om disse er rasjonelt utformet i forhold til deres hensikt. Vi vil videre se nærmere på hvilken betydning økt markedsinteresse og spesielt den nye tv-avtalen vil ha for lønnsnivået i norsk fotball, samt om andre tiltak for å holde lønnsutgiftene i sjakk, som lønnstak og drafting, kan være hensiktsmessige for norsk fotball.en
dc.format.extent807922 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleBonusavlønning i norsk toppfotball : en analyse av insentivvirkninger og lønnskontrollerende effekteren
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel