Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSveen, Alf Rune
dc.date.accessioned2007-09-25T06:08:58Z
dc.date.available2007-09-25T06:08:58Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167543
dc.description.abstractI denne utredningen har jeg foretatt en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Eidesvik Offshore ASA per 31.12.2006 med utgangspunkt i ekstern informasjon. Utredningen starter med å presentere selskapet og bransjen. Deretter presenteres tre ulike former for verdsetteslesteknikker – fundamental verdsettelse, komparativ verdsettelse og opsjonsbasert verdsettelse. Jeg har valgt å fokusere på fundamental verdsettelse, men bruker komparativ verdsettelse som et supplement. Det første steget i den fundamentale verdsettelsen er strategisk analyse, hvor eksterne muligheter og trusler og interne styrker og svakheter identifiseres. Det andre steget var en regnskapsanalyse hvor finansregnskapet omgrupperes for å tilpasse et investororientert perspektiv, og deretter ble Eidesvik sine forholdstall sammenlignet med en komparativ bransje. Innsikten som ble opparbeidet gjennom den strategiske analysen og regnskapsanalysen ble anvendt til å utarbeide et fremtidsregnskap med en budsjetthorisont på ti år. Fremtidsregnskapet med fremskrevne krav utgjorde grunnlaget for den fundamentale verdsettelsen, hvor jeg kom frem til et verdiestimat på kr 74,11 per 30.06.2007. For å få en ytteligere innsikt om hvor mye Eidesvik var verdt supplerte jeg med en komparativ verdsettelse, som gav et komparativt verdiestimat på kr 83,84. Det endelige verdiestimatet er et vektet gjennomsnitt mellom disse to metodene.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleVerdsettelse av Eidesvik Offshore ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel